Genom att använda Rapidi.com godkänner du att vi använder cookies.

Integritetspolicy

Vår cookiepolicy hittar du längst ner på sidan.

1 Introduktion

I enlighet med gällande lagar och bestämmelser om dataskydd, har Raketech Group Limited åtagit sig att respektera och skydda din integritet, inklusive all personlig information som du kan tillhandahålla oss.

Vi behandlar dina personuppgifter på det sätt som anges i denna sekretesspolicy. Information kan lämnas till Raketech Group Limited via någon av Raketech Group webbplatser, telefonsamtal eller på något annat sätt.

I denna policy kommer vi att förklara hur din personliga information samlas in, varför den samlas in, och hur den kommer att behandlas och hållas säker. Ytterligare åtgärder finns till för att skydda sekretess för alla uppgifter som kan ses som känsliga.

Vänligen läs vår policy noggrant för att fullt ut förstå vår praxis och hur vi hanterar personuppgifter.

2 Vilka är vi?

Rapidi.com är en operatör som går under Raketech Group Limited (nedan kallat “Rapidi” och eller “Raketech") med registreringsnummer C48831. Företaget är etablerat under Maltas lagar och har även sin adress registrerad där. Operatören verkar under Bethard Group Limiteds plattform, ett maltesiskt bolag med registreringsnummer C69565 och registrerad adress på The Burlington Complex, Level 1, Dragonara Road, Paceville, St. Julians STJ 3141, Malta.

Medan personuppgifter förvaras av Bethard Group Limited och hanteras som beskrivs nedan, uppmärksammas det att webbplatsen drivs av Raketech Group Limited (nedan kallad "Raketech" och "Rapidi") som därför har och kräver full tillgång till personuppgifter som hanteras av Bethard Group Limited för att kunna driva sin verksamhet via Rapidi.com. All personlig information som erhållits via denna webbplats kommer att behandlas av Raketech Group Limited, därför är alla referenser till "Rapidi ", "vi", "vår" och "oss" i detta dokument hänvisningar till Rapidis sajt.

Du kommer att få meddelanden direkt från Rapidi och alla behörigheter som rör din personuppgiftsrelaterade hantering som beviljas här överlämnas därför till Rapidi. Om du har specifika frågor angående din personliga information eller hur vi använder den, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarig (DPO) direkt via e-post på dpo@rapidi.com.

3 Information vi samlar in

Följande typer av information kan samlas in när du använder våra tjänster:

 • Information som vi samlar om dig: Vissa personuppgifter samlas automatiskt när du besöker vår webbplats. Denna information inkluderar, men är inte begränsad till, teknisk information om de använda enheterna (t.ex. modell, operativsystem, IP-adress, webbläsartyp, mobilenhetsidentifierare), inloggningsinformation, trafikdata, webbläsningsvanor och annan information om ditt besök baserat på hur du interagerar med våra produkter.
 • Information du ger oss: Vid registrering ger du oss dina personliga uppgifter som namn, efternamn, mobilnummer, kön, födelsedatum, e-postadress och ditt hemland. Under aktiv aktivitet på spelkontot kan vi också komma att begära ytterligare information och dokumentation, inklusive identitetskort, bankkort, kontoutdrag, rikedomskälla, finansieringskälla, försäkringspost och annan relevant information som du kan lämna till oss. Vi håller register över korrespondens, antingen via webbplatsen, e-post eller på andra sätt. (Telefonsamtal kan övervakas eller inspelas - Vi kan göra detta för att kontrollera att vi har utfört dina instruktioner korrekt, för att lösa frågor eller problem, för regleringsändamål, för att förbättra vår servicekvalitet, för att hjälpa oss att utbilda vår personal, eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra brott).
 • Information från tredje parter: Vi kan också få personuppgifter om dig från tredje parter som specialistföretag som tillhandahåller verifieringstjänster, kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande företag.
 • Allmän information: För att främja ansvarsfullt spelande betraktar vi våra kunders ekonomiska förmåga att spela, och förhindrar att våra produkter och tjänster används för olagliga ändamål. Vi observerar kontinuerligt kontoaktivitet som kan vara riskfull. När vi gör detta kan vi komma att vända oss till offentlig tillgänglig information om dig som till exempel sociala medier, egendomsuppgifter och konkursregister. Även om denna information är offentlig, förblir vi mycket försiktiga med din integritet och använder den endast när det är nödvändigt för att utföra dessa kontroller

4 Grund för datainsamling

Rapidi samlar, behandlar och lagrar personlig information av följande skäl:

 • När det är nödvändigt för utförandet av Tjänstekontraktet (för att tillhandahålla de tjänster och produkter du vill ha, och därför att uppfylla det avtal vi har med dig, och därför av skäl som kontoregistrering, validering och administrationsändamål. Våra villkor som du accepterar / har accepterat vid registrering, anger villkoren i kontraktet, och de tjänster vi tillhandahåller) "Serviceadministrationsändamål" inkluderar lösenordsminnesmärken, servicemeddelanden, till exempel underhåll av webbplatser, uppdateringar av vår policy för integritets- och cookies, eller användarvillkor.

 • Följa våra lagar och förpliktelser och åtaganden, inklusive de som gäller ansvarsfullt spelande och penningtvätt. Vi kan vara skyldiga att använda och lagra personuppgifter, inklusive medicinska data, för att förebygga, upptäcka eller utreda misstänkta beteenden, bedräglig verksamhet, brottslighet, spelproblem eller annan potentiell risk. Nedan finns en icke-uttömmande lista över när personuppgifter kan samlas in eller användas för att uppfylla lagar och förpliktelser: • Omdirigera den potentiella spelaren till rätt land i enlighet med våra licensvillkor • Säkerställa att våra tjänster endast erbjuds till berättigade personer • Skärma spelare mot programvara mot bedrägeri • Förebygga, upptäcka och åtala alla typer av brott • Verifiera din identitet och fastställa finansieringskällan i alla transaktioner

 • För direktmarknadsföring och händelsekommunikation av våra varor och tjänster via olika plattformar, inklusive e-post, telefon, SMS, push notification eller något annat lämpligt sätt. Vid anmälan hos oss frågar vi dig om du vill få marknadsföringskommunikation. Därför kommer vi att begära ditt samtycke vid registrering. Du kan välja att inte ta del av någon marknadsföring vid registrering. Du kan också välja att ta emot via en enhet och inte en annan. I det sistnämnda fallet kommer du endast att få direktmarknadsföring via den enheten du valt. Samtycket du ger eller inte ger i samband med mottagande av direktmarknadsföringskommunikation, kan ändras när som helst genom att ändra dina preferenser via ditt konto när du är inloggad eller genom att kontakta kundsupport via e-post eller direktchatt. Alternativt kan du också skicka ett mail till vår dataskyddspersonal (DPO) på dpo@rapidi.com.

 • För annat ändamål som överensstämmer med våra legitima intressen. I sådana fall kommer dina personuppgifter fortfarande att skyddas och kommer inte att behandlas på något sätt som skulle vara orättvist för dig. Vi behandlar inte dina personuppgifter i våra legitima intressen om det är så att våra intressen överträder av intressen, rättigheter eller friheter hos berörda personer (som du). För att avgöra om vi kan behandla dina data på grundval av detta kommer vi att överväga ett antal faktorer, till exempel vilka dina rimliga förväntningar handlar om bearbetningen av uppgifterna, datans typ och effekterna av behandlingen på dig. När den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter uteslutande våra legitima intressen, kan en rapport om balanseringstestet som används i detta avseende göras tillgänglig för dig på begäran. Du kan invända när som helst när legitima intresseanvändningar används som grund för att behandla dina personuppgifter, även om denna rätt kanske inte är absolut.

Bearbetning av data för legitima intressen är gjort för:

 • personifiera din erfarenhet när du använder våra produkter och tjänster - att erbjuda en mer relevant, anpassad tjänst (t.ex. användarhistorik för att ge dig rekommenderade produkter). Om du inte vill ta emot personliga tjänster kan du inaktivera personalisering genom att kontakta vår kundsupport eller skicka ett mail till dpo@rapidi.com.
 • förbättra våra produkter och tjänster - för analys och forskningsändamål så att vi kan förbättra de tjänster som erbjuds av oss; statistisk och trendanalys för att kunna analysera populära produkter och tjänster och förbättra dem.
 • kommunicera med dig - som svar på dina frågor, förfrågningar och klagomål där vi kommer att kunna hantera tvister med spelare, att styra spelare till ansvarig supportpersonal och att generellt förbättra spelarens erfarenhet. Sådana loggar kan också användas för att identifiera återkommande programvaruproblem. Även personuppgifter som grundar sig på berättigade intressen kan användas för att kontakta dig med nyheter och information i relationer till kampanjer och tävlingar du själv valt att skriva in.
 • göra din spelupplevelse säkrare - Några nätverkssäkerhetsaktiviteter som genomförs av oss som speloperatör anses vara en väsentlig förädlingsverksamhet som syftar till att säkerställa att kunderna ständigt skyddas.

När det gäller särskilda kategorier av data (känsliga data) behandlar vi bara sådana data om:

 • du har gett oss ditt uttryckliga samtycke
 • det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och utöva våra specifika rättigheter eller uppgifter från den registrerade inom området för anställnings- och social trygghet och social trygghet.
 • det gäller personuppgifter som du har offentliggjort.
 • det är nödvändigt att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav.
 • det är nödvändig av skäl av allmänt allmänintresse, på grundval av Europeiska unionens eller medlemsstaternas lagstiftning.

Om du väljer att inte ge oss vissa personuppgifter kan det innebära att vi inte skulle kunna tillhandahålla våra produkter eller tjänster.

5 Cookies

Cookies är viktiga för att våra webbplatser ska kunna fungera korrekt och säkert. Vi använder dem också för att göra saker snabbare, enklare och mer personliga för dig, vilket ger en bättre övergripande upplevelse när du besöker vår webbplats.

För att vi ska kunna göra detta samlar cookies in personlig information om dig när du navigerar på våra webbplatser. Du kan välja om du vill acceptera eller avvisa några eller alla typer av cookies och kan styra detta via enhetens webbläsarinställningar. Vi kommer att göra dig medveten om detta genom att visa dig vår cookie banner när du besöker vår webbplats. Vänligen se vår cookies policy för mer information.

Vänligen se vår cookiepolicy för mer information.

6 När delar vi dina personuppgifter?

Vissa omständigheter kräver att Rapidi delar viss information med tredje parter. För att mildra vissa risker utförs kontroller för att säkerställa att de företag vi arbetar och samarbetar med är välutrustade för att ge din information samma nivå av vård och skydd som vi gör. Både Rapidi och betrodda tredje parter är skyldiga att hantera din information i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd, och vi måste också införa avtalsåtgärder som förstärker dessa skyldigheter.

Vänligen se under vilka omständigheter vi delar data med tredje parter:

 • Att meddela dig om några viktiga förändringar eller utveckling av funktionerna och användningen av produkter eller tjänster.
 • När det beställs av någon myndighet / tillsynsorgan enligt någon lagbestämmelse i den styrande lagen.
 • Vi får instruera och auktorisera den finansiella institutionen med vilken kontoinnehavarens konto hålls för att avslöja eventuell information som kan krävas av regulatorn när det gäller kontohavarens konto.
 • För att etablera, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter.
 • För bedrägeribekämpning och kontrolländamål, i fall där Rapidi har rimliga skäl att misstänka oegentligheter med ett konto.
 • Med identitetsverifieringsbyråer.
 • Med tjänsteleverantörer så att vi kan tillhandahålla våra tjänster begärda av dig såsom de finansiella institutionerna eller enheterna vi använder för att underlätta betalning av betalningar.
 • Med tredjepartsenheter som presenterar dig för oss.
 • Med externa revisorer, som utför en oberoende revision på vårt företag för att undersöka överensstämmelse med specifika lagar och regler som gäller för speloperatörer.

7 Dataöverföring utanför EU

För närvarande överför vi inte dina personuppgifter utanför EES. Om vi skulle överföra dina personuppgifter utanför EES, inom koncernen eller till våra samarbetspartners, kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det skyddas enligt samma normer som det skulle vara inom EES.

8 Retention av dataperiod

Vi kommer endast behålla din information så länge som det är rimligt nödvändigt för att genomföra ovan angivna syften och för att uppfylla våra lagliga skyldigheter.

Om du är en befintlig kund måste vi behålla din information för att uppfylla våra juridiska och avtalsenliga krav. När du slutar använda våra tjänster är det dock nödvändigt att behålla din personliga information i minst en tid som krävs för att uppfylla de syften som anges i denna policy och för att följa lagliga skyldigheter enligt EU / lokala lagar (till exempel , regler för bekämpning av penningtvätt eller tillståndsregler), för att kunna etablera eller försvara rättsliga krav (till exempel försumlighetskrav) som kan göras mot oss.

Viss data kan lagras under en period av tio (10) år från när du slutar använda våra tjänster.

9 Dina rättigheter och val över din personliga information

Personuppgifter hör uteslutande till dig som registrerad. Därför har du flera rättigheter till dina personuppgifter, inklusive:

Rätt att informeras: Som registrerad har du rätt att bli informerad om insamling och användning av dina personuppgifter för att kunna fatta välgrundade beslut om behandling av sådan personlig information.

Rätt till tillgång till information: Du kan begära en kopia av den personliga informationen vi håller om dig. Detta är känt som en databasåtkomstförfrågan. Om du vill göra en sådan förfrågan, tveka inte att kontakta kundsupport eller vår DPO på dpo@Rapidi.com

Rätt till borttagning (rätten att bli): Denna rättighet gör det möjligt för dig som registrerad att begära att uppgifterna raderas, men där vi är skyldiga att behålla dessa uppgifter under en viss tid i enlighet med andra lagar, kommer dessa uppgifter inte att raderas förrän denna period har löpt ut. Du kan begära rätt att bli glömd när: Denna rättighet gör det möjligt för dig som registrerad att begära att uppgifterna raderas. Det måste noteras att detta inte befriar oss från obligatoriska retentionperioder enligt andra lagar. Du kan begära rätt att bli glömd när:

 • Informationen inte längre är nödvändig i förhållande till syftet med vilket det samlades in (som förklaras i vår sekretesspolicy).
 • Om du tidigare gav samtycke till användningen av din information, men därefter besluta att dra tillbaka den och vi inte kan motivera en annan rättslig grund för att använda den enligt lagen om dataskydd
 • Vi behandlar din information baserat på våra legitima intressen och vi inte kan visa övertygande legitima skäl att fortsätta bearbeta informationen.
 • Vi inte har en laglig grund enligt lagen om dataskydd för att behandla informationen.
 • Uppgifterna måste raderas för att uppfylla ett rättsligt krav.

Rätt till dataportabilitet: En registrerad har rätt att kopiera eller överföra personuppgifter i ett "vanligt maskinläsbart format". Detta gör att du kan skaffa och återanvända din information för dina egna syften mellan olika tjänster och datakontrollanter på ett tryggt och säkert sätt. Denna rätt är dock begränsad eftersom dataöverföringsrätten bara gäller data som spelaren direkt tillhandahåller. Data som behandlas med automatiska medel (inga pappersarkiv); och till data som behandlas baserat på samtycke eller där det är nödvändigt för utförandet av ett kontrakt. • Rätt till rättelse: Du har rätt att kontakta oss för att korrigera och rätta till all information vi håller och behandlar om dig, vilket kan vara felaktigt eller ofullständigt. • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter: Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. • Rätt till objekt för behandling av personuppgifter: Denna rättighet ger dig möjlighet att uttryckligen invända dig mot behandlingen personlig data av baserat på legitima intressen som grund för att behandla din personliga information. Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring inklusive profilering (när det gäller försäljnings- och marknadsföringskommunikation har du alltid möjlighet att dra tillbaka ditt tidigare givna samtycke när som helst för behandling av dina personuppgifter. Detta är möjligt från kommunikationens sidfot eller genom att kontakta kundsupport via e-post eller direktchatt) behandling av personuppgifter för vetenskaplig eller historisk forskning eller statistiska ändamål. • Rätt att återkalla samtycke: När vi är beroende av ditt samtycke som underlag för att behandla dina personuppgifter - till exempel för försäljnings- och marknadsföringskommunikation, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Det är mycket enkelt för dig att dra tillbaka ditt samtycke, till exempel med en prenumerationsknapp på e-post, om du vill begära att detta är gjort av oss, kan du kontakta kundsupport eller vår DPO på dpo@Rapidi.comRätt att inte vara föremål för automatiserad behandling: Vi använder ibland system för att göra automatiska beslut baserat på din personliga information. Dessa automatiska beslut kan påverka de produkter, tjänster eller funktioner vi kan erbjuda dig nu eller i framtiden, eller möjligheten att använda vår service. Du har rätt att göra invändningar mot ett beslut som görs genom automatisk bearbetning av din personliga information, och att begära mänsklig inblandning användas i beslutsprocessen, om sådant beslut har potential att få rättsverkningar som berör dig. Detta gäller även personuppgifter som används för direktmarknadsändamål (inklusive profilering).

Denna rätt gäller inte när behandlingen är:

 • Nödvändig för att ingå eller för utförande av ett kontrakt med dig eller
 • När det är tillåtet enligt lag

10 Säkerhet för dina data

Vi behandlar dina uppgifter med största försiktighet och strängt. Vi är engagerade i att skydda den personliga information du förmedlar oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att all information som samlas in via våra webbplatser behandlas säkert och i enlighet med denna policy och strikta dataskyddsnormer. Vi strävar efter att följa ISO27001-principerna och kvartalsvis genomgår vi även informationssäkerhetsrevisioner för att bekräfta vår integritet.

11 Kontakta oss

Om du behöver ytterligare förtydliganden om din personliga information eller hur vi använder den, tveka inte att kontakta vår dataskyddspersonal direkt på dpo@rapidi.com. Vänligen notera att alla frågor som skickas till DPO endast kommer att besvaras under kontortiden.

12 Klagomål

Om du vill göra ett klagomål om hur vi har hanterat dina personuppgifter, kan du kontakta oss för att undersöka saken på dpo@rapidi.com.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller tror att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagen, kan du göra ett klagomål till vår ledande dataskyddsmyndighet, Office of Information and Data Protection Commissioner (IDPC) eller alternativt, till ditt nationella dataskydd regulator.

13 Ändringar i vår integritetspolicy

Rapidi förbehåller sig rätten att justera, revidera eller ändra denna policy då och då. Vänligen se tillbaka och granska det ofta för uppdateringar eller ändringar. Om väsentliga ändringar görs i sekretessmeddelandet, inklusive ändringar i förhållande till hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du innan ändringarna träder i kraft. Detta förhandsmeddelande ger dig en lämplig tid för att du ska överväga och förstå ändringarna innan de träder i kraft, och bestämma om du godkänner dessa nya ändringar. Om du inte godkänner ändringarna i sekretesspolicyn eller på annat sätt inte accepterar ändringarna inom tidsperioden kan vi kanske inte fortsätta att tillhandahålla några eller alla produkter och tjänster.

Denna policy uppdaterades senast 29 juli 2019.

Cookiepolicy

Information om cookies

Utöver den personliga informationen som vi samlar in för att kunna erbjuda dig våra tjänster, samlar vi in anonyma, icke personlig information genom olika moderna tekniker, inkluderat cookies. En cookie är ett element av data som en hemsida kan skicka till din webbläsare, som sedan sparas på din hårddisk. Du kan själv kontrollera på egen hand genom dina inställningar på din dator. Man kan bland annat ställa in så att datorn meddelar dig varje gång en cookie registreras, där du ges möjlighet att bestämma själv om du vill att det ska lagras eller inte.

Lagen om elektronisk kommunikation innebär att alla besökare på en hemsida måste informeras om vad cookies innebär och vad dem används till, samt även ges möjlighet att neka denna användning. Det är anledningen till att du får ett meddelande där du ombeds godkänna användandet av cookies när du går in på Rapidi.com

Varje gång du går in på denna hemsida sparas en cookie på din dator. Varje gång du loggar in på ditt konto skickas en cookie för att säkerställa dig som kontoinnehavare.

Denna cookie kommer att försvinna efter en viss periods inaktivitet, därefter kommer du att loggas ut och bli tillfrågad att logga in på nytt igen. Under tiden du är inloggad kan viss information sparas, men endast av säkerhetsskäl. Exempelvis, vår server känner av din IP adress och vilken sida du besöker.

Varför Cookies?

 • Strikt nödvändiga cookies. Det här är cookies som krävs för verkan av vår webbplats. Dessa cookies gör att du t.ex. kan logga in på säkra områden på webbplatsen (dvs. autentiseringsrelaterade cookies).

 • Cookies för analys och kapacitet. Dessa cookies tillåter oss att känna igen besökare, räkna antalet besökare och se hur besökare rör sig när de använder vår webbplats. Detta hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, exempelvis genom att säkerställa att användarna hittar det de söker på ett enkelt sätt (dvs. Analys-relaterade cookies).

 • Cookies för funktionalitet. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta gör att vi kan anpassa vårt innehåll för dig, hälsa dig med namn och komma ihåg dina inställningar (t.ex. ditt val av språk eller region) (dvs. lokala relaterade cookies).

 • Inriktade cookies. Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, sidorna du har besökt och länkar du har följt. Denna information tillsammans med annonseringen som visas på den, kommer vi att använda för att göra vår webbplats mer relevant för dina intressen. Vi kan också dela denna information med tredje parter för detta ändamål (dvs. marknadsrelaterade cookies).

 • Cookies från en tredje part. Dessa cookies tillåter webbplatsen att interagera med olika webbplatser.

De cookies vi använder

NAMN LEVERANTÖR ÄNDAMÅL UPPHÖR TYP
locale Rapidi Lokal Session Förstapart
fr Facebook Marknadsföring 3 månader Tredjepart
cid Adform Marknadsföring 2 månader Tredjepart
_hjIncludedInSample Hotjar Analys Session Förstapart
_gid Google Analytics Analys 2 dagar Förstapart
_gat_UA-69194126-1 Google Analytics Analys 1 dag Förstapart
_ga Google Analytics Analys 2 år Förstapart
_fbp Facebook Analys 3 månader Tredjepart
personalization_id Twitter n/a 2 år Tredjepart
mc Quantcast Marknadsföring 3 månader Tredjepart
d Quantcast Marknadsföring 3 månader Tredjepart
__qca New Relic Analys 1 år Tredjepart
sessionId Rapidi Autentisering 4 timmar Förstapart
uid Adform Marknadsföring 2 månader Tredjepart
user Rapidi Autentisering Session Förstapart

Om du har några frågor angående cookies kan du höra av dig till vår kundtjänst.

De olika leverantörernas integritets- och cookiepolicy

Facebook Integritetspolicy Cookiepolicy

Adform Integritetspolicy Cookiepolicy

Hotjar Integritetspolicy Cookiepolicy

Google Analytics Integritetspolicy Cookiepolicy

Twitter Integritetspolicy Cookiepolicy

Quantcast Integritets- och cookiepolicy

New Relic Integritetspolicy Cookiepolicy

Önskar du få mer information om cookies rekommenderar vi dig att läsa mer på Post- och telestyrlesen.